KEISUKEYOSHIDA 2015-16AW

actor :
kazuki yoshimoto
yoshiki hanzawa
hiromu sugihara
kyohei hattori

Douga : udocorg

KEISUKEYOSHIDA
keisukedayoshi.tumblr.com/